Tủ sạc thông minh AVer E32c

Tủ sạc thông minh AVer E32c đem lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời, hiệu quả và kinh tế khi sử dụng để cất giữ và sạc các thiết bị điện tử trong lớp học. Không cần quá bận tâm vào việc quản lý các thiết bị lớp học, thay vào đó, giáo viên có thể tập trung hơn vào việc giảng dạy vì E32c là giải pháp kinh tế để quản lý các thiết bị của bạn. Đơn giản chỉ cần cắm thiết bị và sạc điện qua E32c!