Micro hội thảo – hội nghị giúp thu âm và truyền tải giọng nói của người nói một cách rõ ràng và dễ nghe cho mọi người tham dự, bất kể kích thước của không gian và số lượng người tham gia.Micro hội họp, micro hội nghị chính hãng cho hệ thống âm thanh hội thảo