Loa hội nghị là một thiết bị có microphone và loa tích hợp, được sử dụng để thực hiện các cuộc gọi thoại từ xa mà không cần sử dụng điện thoại di động hoặc tai nghe. Loa hội nghị thường được sử dụng trong các cuộc họp, hội thảo hoặc cuộc trò chuyện nhóm khi cần có sự tham gia của nhiều người.
Mic hội nghị đa hướng MVoice 1000B | Mic đa hướng Mvoice 1000B