Hệ Thống Lớp Học Trực Tuyến Zumatt

Zumatt là hệ thống lớp học số giải quyết hoàn toàn các bài toán quản lý đặt ra cho nhà trường từ hoạt động tuyển sinh, thi đầu vào, dạy và học, quản lý các loại dịch vụ trong trường, học phí, tới chấm công, đánh giá giáo viên trong trường. Hệ thống đặc biệt phù hợp với mô hình trường:

  • Dạy nhiều chương trình học: chương trình của Bộ, chương trình Cambridge, sử dụng mẫu báo cáo học tập riêng của trường…
  • Mô hình lớp học moving, tín chỉ, dạng câu lạc bộ, …
  • Tích hợp dạy và học trực tuyến, hệ thống sách mềm, đề thi và học liệu tham khảo.
  • Kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Quản lý các hoạt động trong trường trên hệ thống phần mềm
  • Tích hợp với các thiết bị phần cứng như máy chấm công, camera nhận diện khuôn mặt, bảng tương tác thông minh, máy bán hàng tại canteen, nhà ăn, thư viện.
  • Hệ thống lớp học quản lý nhiều bộ phận như học sinh, giáo viên, nhà trường, văn phòng, tư vấn tâm lý, y tế nhà trường, hệ thống đưa đón học sinh,…
Giới thiệu phần mềm quản lý giáo dục

Hotline: 0989 834 774

Email: info@zumatt.vn

Website: zumatt.vn, kamnex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *