TEZAG được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống Hội nghị truyền hình, Hệ thống cộng tác, Hệ thống giáo dục, Y học từ xa, Dự án chính phủ, Hệ thống văn phòng,…