Bộ thu nhận tín hiệu micro không dây VIS-AP4C

Bộ thu nhận tín hiệu Micro không dây 2.4GHz/5GHz. Bộ thu nhận tín hiệu Micro không dây VIS-AP4C cho phép kết nối các điều khiển từ xa không dây của hệ thống hội nghị VISSONIC với bộ điều khiển trung tâm VIS-DCP2000-W. VIS-AP4C được kết nối với bộ điều khiển trung tâm thông qua giao diện RJ-45 và điều khiển từ xa không dây được kết nối với nó. Một điểm truy cập hỗ trợ tới 200 điều khiển từ xa không dây.