Bộ hội thảo không giấy nâng hạ VIS-SCP-15 15.6 inch

59.713.500 

VIS-15/17/18/21SCM

Nâng đồng bộ/không đồng bộ

Bảng trắng trực tuyến có tính năng lưu tài liệu

Trình bày đồng thời và trình chiếu một phím

Tấm nền IPS Full HD độ phân giải 1080P

Tùy chọn (phát biểu/bỏ phiếu/thông dịch đồng thời/đăng nhập tích hợp hoặc thẻ IC)

DATASHEET