Hộp micro Muti-function VIS-AIB

Hộp giao diện micrô VIS-AIB được thiết kế để hỗ trợ micrô hội nghị VISSONIC được cài đặt từ xa theo giải pháp bàn hoặc tay vịn…